Centrul pentru Educaţie şi Dezvoltare Socială - CEDS este o organizaţie nonguvernamentală de tip asociaţie, fără scop patrimonial care îşi desfăşoară activitatea în baza OG 26/2000 cu modificările şi completările ulterioare, obtinând personalitate juridică la data de 18.03.2009, dosar nr. 2784/4/2009, prin încheierea nr.37/18.03.2009, emisă de Judecătoria sectorului 4 Bucureşti.

Centrul pentru Educație și Dezvoltare Socială - CEDS s-a înființat ca răspuns la problemele cu care se confruntă generația de tineri romi din mediul rural în accesul la educație și dezvoltarea unei cariere profesionale. Misiunea noastră este de a reduce decalajele socio-economice dintre grupurile dezavantajate, populația de romi și populația majoritară. CEDS sprijină copii și tineri romi prin programe integrate care oferă o educație de calitate, consiliere și orientare în dezoltarea unei profesii. Abordarea inovativă a organizației noastre este să dezvoltăm potențialul tinerilor romi prin investirea în educație și creearea unor oportunități egale de muncă. În acest sens, CEDS desfășoară constant campanii de informare și conștientizare a rolului educației în viața comunităţilor de romi din regiunea Sud-Muntenia ai căror beneficiari sunt peste 2000 de persoane. Prin programele noastre facilităm cunoașterea specificului rom, a aspectelor interculturale și de comunicare în vederea îmbunătățirii  metodelor de predare și interacțiune dintre  cadrele didactice  și elevii romi; implicăm diferiți actori sociali (părinți, educatori, invatatatori, profesori, reprezentanți ai autorităților publice locale) în vederea identitificarii de soluții pentru reducerea eșecului școlar în rândul elevilor romi și valorizarea educației în rândul comunităților de romi.

În perioada 2009-2013 CEDS a sprijinit peste 100 de tineri romi din regiunea Sud-Muntenia în admiterea lor cu succes la diferite facultăți de profil (asistență socială, jurnalism, administrație publică etc.). Programele de formare ai căror beneficiari au fost până în prezent 150 de tineri romi includ că teme principale: educație în drepturile omului, egalitate de gen, diversitate și interculturalitate, istoria romilor, abilități de conducere.

Centrul pentru Educație și Dezvoltare Socială este o organizație profund dedicată respectării principiului de egalitate de șanse între ținerii romi și populația adultă. Scopul nostru este  de a pregăti noi generații de tineri romi care să activeze în comunitățile de provenienţă și de a asigura acces egal la structurile de decizie pentru incluziunea socială a romilor.

steagul Uniunii Europene

steagul romilor

steagul Romaniei

Despre noi

Adresa: Bucuresti, sector 1, B-dul Dacia, nr. 49, et.4.Ap. 8. interfon 08. Cod postal:010405
Web: www.ceds.ro
Tel. Mobil: 0784141417
Tel/Fax: 0213320907
Email: office@ceds.ro
  Punct reper: Piata Romana, Liceul Virgil Madgearu.
Mijloace transport comun:
Metrou: Piata Romana;
Autobuz: 133, 226: A.S.E.
Troleibuz: 79, 86: A.S.E.

Facebook