PROCEDURĂ SELECȚIE PARTENERI în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă 2014 – 2020 (POCA)Bucuresti, 23 martie 2017

PROCEDURĂ SELECȚIE PARTENERI în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă 2014 – 2020 (POCA)

Creșterea capacității ONG-urilor și a partenerilor sociali de a formula politici publice alternative

(Cerere de proiecte CP 2/2017 – MySMIS: POCA/111/1/1)

DESCARCA ANUNTUL / PROCEDURA DE SELECTIE IN FORMAT WORD

_________________________________________________________

ANUNT PRIVIND SELECTIA A 40 DE PARTICIPANTI DIN GRUPUL TINTA AL PROIECTULUI „Experienţă pentru eficienţă - Parteneriat regional pentru servicii ocupaţionale de calitate?1.06.2015

ANUNT PRIVIND SELECTIA A 40 DE PARTICIPANTI DIN GRUPUL TINTA AL PROIECTULUI  Experienţă pentru eficienţă - Parteneriat regional pentru servicii ocupaţionale de calitate?

Cod proiect: POSDRU/165/6.2/S/141973 in vederea participarii la vizitele de studiu organizate in cadrul Activitatii 9.2 la partenerul transnational din proiect, Erfap Lazio

Vezi aici Metodologia de selectie

Vezi aici Anuntul oficial

Proiectul Experienţă pentru eficienţă - Parteneriat regional pentru servicii ocupaţionale de calitate? se deruleaza in perioada 22 mai 2014-21 septembrie 2015, fiind implementat de Asociatia Centrul pentru Educatie si Dezvoltare Sociala in parteneriat cu Primaria Municipiului Alba Iulia, URBASOFIA (Bucuresti) si Erfap Lazio (ROMA-Italia).

Obiectivul general al proiectului este reprezentat de facilitarea accesului la ocupare pentru persoanele apartinand grupurilor vulnerabile din regiunile Sud Est, Sud Muntenia, Bucuresti Ilfov si Centru, prin dezvoltarea si implementarea de masuri active de ocupare durabila (servicii speciale de consiliere şi orientare si programe individualizate de formare profesionala, inclusiv calificare si recalificare), prin promovarea acceptarii grupurilor vulnerabile, printr-un comportament pentru un stil de viaţă sănătos fara disfuncţii sociale si prin transfer de bune practici.

In cadrul Activitatii 9.2 Organizarea unei vizite de schimb experienta la Partenerul transnational Erfap Lazio vizeaza  se vor selecta 80 persoane din grupul tinta, in doua sesiuni (cate 40 persoane/sesiune), care vor participa la o vizita de studiu de sase zile in urmatoarele perioade:

1.13 iulie 2015-18 iulie 2015/40 beneficiari

2.07 septembrie 2015-12 septembrie 2015/40 beneficiari

CRITERII DE ELIGIBILITATE:

Pentru selectia membrilor grupului tinta care vor participa la Activitatea 9.2 Organizarea unei vizite de schimb experienta sunt eligibile persoanele care indeplinesc cumulativ urmatoarele criterii:

 1. Fac parte din grupul tinta al proiectului (300 persoane de etnie roma,20 persoane cu dizabilitati, 50 de persoane care parasesc sistemul de stat de protective a copilului, 280 femei, 40 manageri/angajatori, 70 personal al administratiei publice locale, 10 personal al centrelor de incluziune sociala, 30 personal al agentiilor publice/ private care furnizeaza servicii sociale si de ocupare grupurilor vulnerabile)
 1. Au completat dosarul cu actele care dovedesc apartenenta la grupul tinta:
 1. Formular inregistrare grup tinta
 2. Declaratia privind apartenenta la grupul tinta
 3. Declaratia privind evitarea dublei finantari
 4. Copie dupa actul de identitate
 5. Copie dupa certificatul de nastere
 6. Copie dupa adeverinta/diploma de studii
 7. Copie dupa certificatul de casatorie (unde este cazul)
 8. Au beneficiat de consiliere profesionala/au fost participant la atelierele de lucru din cadrul proiectului Experienţă pentru eficienţă - Parteneriat regional pentru servicii ocupaţionale de calitate?
 1. Au completat o Cerere de participare la vizita de studiu

CALENDARUL PROCESULUI DE SELECTIE PENTRU PRIMA VIZITA DE STUDIU

13-18 iulie 2015

ETAPA I: Lansarea procesului de selectie – informarea grupului tinta al proiectului cu privire la oportunitatile oferite de participarea la vizita de studiu in Italia

 

01 iunie 2015-10 iunie 2015

ETAPA 2: Depunerea cererilor de participare

 

01 iunie 2015-15 iunie 2015

ETAPA 3: Verificarea dosarelor de inscriere

 

15 iunie 2015-23 iunie 2015

ETAPA 4: Publicarea listei finale a participantilor la Activitatea 9.2 pe website-ul proiectului

 

24 iunie 2015

Cristina LUNCA

MANAGER PROIECT

Anunturi-AchizitiiINVITAŢIE DE PARTICIPARE

la cercetarea de piață organizată în vederea cumpărării directe  aservicii de catering necesare pentru sesiunile de formare a competentelor cheie desfasurate in cadrul  proiectului Formarea competentelor cheie la elevii de liceu in vederea combaterii analfabetismului functional", POSDRU/154/1.1/G/134669 Asociația "CENTRUL PENTRU EDUCATIE SI DEZVOLTARE SOCIALA" in calitate de Beneficiar al proiectuluiFormarea competentelor cheie la elevii de liceu in vederea combaterii analfabetismului functional", are onoarea sa va invite sa depuneti ofertă la cercetarea de piață organizată în vederea atribuirii contractului ce are ca obiect achizitia serviciilor de catering necesare în cadrul proiectului Formarea competentelor cheie la elevii de liceu in vederea combaterii analfabetismului functional" finanţat prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane, cod CPV 55524000-9- Servicii de catering pentru şcoli in data de 13.11.2014, ora 14:00 .In acest sens, va rugam sa descarcati documentatia necesare: invitatie la ofertare si formulare 


INVITAŢIE DE PARTICIPARE


la cercetarea de piață organizată în vederea cumpărării directe  a serviciilor de transport persoane si hrana pentru proiectul „Sustenabilitate in zone rurale prin dezvoltare de competente si formare in ocupatii cu cerere pe piața muncii regională pentru persoane din mediul rural, regiunea Sud-Muntenia"
(POSDRU 138/5.2/G/131231)
COD CPV 60170000-0 Servicii de inchiriere microbuse cu șofer,55520000-1 Servicii de catering
Asociația "CENTRUL PENTRU EDUCATIE SI DEZVOLTARE SOCIALA" in calitate de partener cu Primaria Soldanu si Primaria Vasilati in cadrul proiectului „Sustenabilitate in zone rurale prin dezvoltare de competente si formare in ocupatii cu cerere pe piața muncii regională pentru persoane din mediul rural, regiunea Sud-Muntenia" (POSDRU 138/5.2/G/131231), are onoarea sa va invite sa depuneti ofertă la cercetarea de piață organizată în vederea atribuirii contractului ce are ca obiect achizitia serviciilor de transport persoane si hrana necesare în cadrul proiectului „Sustenabilitate in zone rurale prin dezvoltare de competente si formare in ocupatii cu cerere pe piața muncii regională pentru persoane din mediul rural, regiunea Sud-Muntenia" (POSDRU 138/5.2/G/131231), finanţat prin Programul Operational Sectorial Dezzvoltarea Resurselor Umane, Axa Prioritară nr. 5 „Promovarea măsurilor active de ocupare", DMI 5.2 „Promovarea sustenabilităţii pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce priveşte dezvoltarea resurselor umane şi ocuparea forţei de muncă", finanţat în baza contractului de finanţare nr. POSDRU/138/5.2/G/131231 dintre Comuna Soldanu şi Autoritatea de Management (AM) pentru Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POSDRU), prin Organismul Intermediar Regional pentru Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane Regiunea Sud Muntenia în calitate de Organism Intermediar (OI), cod CPV 60170000-0 Servicii de inchiriere microbuse cu șofer,  55520000-1 Servicii de catering (Rev.2), in data de 04.11.2014, ora 14:00 . 
1. Obiectul contractului: Servicii de transport persoane si hrana
2. Metoda aplicata pentru atribuirea contractului de achizitie publica: Achizitie directa, in conformitate cu reglementarile legale privind achizitiile publice, respectiv, art. 19 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 34 / 2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificarile şi completarile ulterioare
3. Sursa de finantare a contractului de prestari servicii ce urmeaza sa fie atribuit: Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane
4. Valoarea maxim estimata: 66.894,30 lei, fara TVA, echivalentul a 15.155,37 EURO fara TVA, la un curs de schimb de  4,4139 lei/Euro
5. Modul de finalizare a achizitiei directe: incheierea unui contract de servicii
6. Limba de redactare a ofertei: Romana
7. Perioada de valabilitate a ofertelor: 60 de zile
8. Pretul va fi exprimat in RON, fara TVA si echivalent euro.
9. Pretul ofertei este ferm in Lei.Nu se accepta actualizarea pretului contractului. Preţul ofertei este considerat ferm exprimat, neputand fi modificat sau ajustat pe toata perioada de derulare a contractului
10.   La oferta de baza: NU se accepta oferte alternative
11. Adresa la care se depune oferta: La bioul Asociației CEDS din Bucureşti, Str. Alexandru Bălaşanu, Nr. 8A, Sect. 4, cod poştal 040287 sau pe e-mail office@ceds.ro.
12. Ora si data limita pentru depunerea ofertei: ora 14:00, in data de 04.11.201413. Ora, data şi locul deschiderii ofertei: ora 14:30, in data de  04.11.2014, la sediul  Asociației CEDS din Bucureşti, Str. Alexandru Bălaşanu, Nr. 8A, Sect. 4, cod poştal 040287
Riscurile transmiterii ofertei, inclusiv forta majora, cad in sarcina ofertantului.Oferta depusa la o alta adresa decat cea mentionata mai sus sau dupa expirarea datei si orei limita pentru depunere se returneaza nedeschisa.Modificarea sau retragerea ofertei este posibila pana la data deschiderii ofertei.             
Ofertantul trebuie sa notifice autoritatii contractante cu privire la modificarea ofertei sale.Pentru retragerea ofertei  se va transmite autoritatii contractante o solicitare scrisa.Pentru informatii suplimentare ne puteti contacta la email: office@ceds.ro sit el 021 33 20 907Anexăm prezentei:(descarca) documentaţia de selecţie şi (descarca)caietul de sarcini. 


INVITAŢIE DE PARTICIPARE


la cercetarea de piață organizată în vederea cumpărării directe  a serviciilor de transport persoane si hrana pentru proiectul " Noi resurse de accesare a pietei muncii pentru persoanedin mediul rural din regiunea Sud Muntenia, Calarasi",  ID 132486COD
CPV 60170000-0 Servicii de inchiriere microbuse cu șofer,55520000-1 Servicii de catering 
Asociația "CENTRUL PENTRU EDUCATIE SI DEZVOLTARE SOCIALA" in calitate de partener al proiectului „Noi resurse de accesare a pietei muncii pentru persoane din mediul rural din regiunea Sud Muntenia, Calarasi " (ID 132486), are onoarea sa va invite sa depuneti ofertă la cercetarea de piață organizată în vederea atribuirii contractului ce are ca obiect achizitia serviciilor de transport persoane si hrana necesare în cadrul proiectului „Noi resurse de accesare a pietei muncii pentru persoane din mediul rural din regiunea Sud-Muntenia, Calarasi" - ID 132486, finanţat prin Programul Operational Sectorial Dezzvoltarea Resurselor Umane, Axa Prioritară nr. 5 „Promovarea măsurilor active de ocupare", DMI 5.2 „Promovarea sustenabilităţii pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce priveşte dezvoltarea resurselor umane şi ocuparea forţei de muncă", finanţat în baza contractului de finanţare nr. POSDRU/138/5.2/G/132486 dintre Comuna Curcani şi Autoritatea de Management (AM) pentru Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POSDRU), prin Organismul Intermediar Regional pentru Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane Regiunea Sud Muntenia în calitate de Organism Intermediar (OI), cod CPV 60170000-0 Servicii de inchiriere microbuse cu șofer,  55520000-1 Servicii de catering (Rev.2), in data de 04.11.2014, ora 14:00 . 
1 Obiectul contractului: Servicii de transport persoane si hrana
2.  Metoda aplicata pentru atribuirea contractului de achizitie publica: Achizitie directa, in conformitate cu reglementarile legale privind achizitiile publice, respectiv, art. 19 din  Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 34 / 2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificarile şi completarile ulterioare
3. Sursa de finantare a contractului de prestari servicii ce urmeaza sa fie atribuit: Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane4. Valoarea maxim estimata: 68.610,30 lei, fara TVA, echivalentul a 15.544,14 EURO fara TVA, (curs  valutar comunicat de BNR, pentru data de 31.10.2014, 1 EURO =  4,4139  RON), la care se adauga TVA in valoare de 16.466,47 lei. 
5. Modul de finalizare a achizitiei directe: incheierea unui contract de servicii
6. Limba de redactare a ofertei: Romana
7. Perioada de valabilitate a ofertelor: 60 de zile
8. Pretul va fi exprimat in RON, fara TVA si echivalent euro.
9. Pretul ofertei este ferm in Lei.Nu se accepta actualizarea pretului contractului. Preţul ofertei este considerat ferm exprimat, neputand fi modificat sau ajustat pe toata perioada de derulare a contractului
10.   La oferta de baza: NU se accepta oferte alternative11. Adresa la care se depune oferta: La sediul Asociației CEDS din Bucureşti, Str. Alexandru Bălaşanu, Nr. 8A, Sect. 4, cod poştal 040287 sau pe e-mail office@ceds.ro.
12. Ora si data limita pentru depunerea ofertei: ora 14:00, in data de 04.11.201413. Ora, data şi locul deschiderii ofertei: ora 14:30, in data de  04.11.2014, la sediul  Asociației CEDS din Bucureşti, Str. Alexandru Bălaşanu, Nr. 8A, Sect. 4, cod poştal 040287
Riscurile transmiterii ofertei, inclusiv forta majora, cad in sarcina ofertantului.Oferta depusa la o alta adresa decat cea mentionata mai sus sau dupa expirarea datei si orei limita pentru depunere se returneaza nedeschisa. Modificarea sau retragerea ofertei este posibila pana la data deschiderii ofertei.             
Ofertantul trebuie sa notifice autoritatii contractante cu privire la modificarea ofertei sale. Pentru retragerea ofertei  se va transmite autoritatii contractante o solicitare scrisa.Pentru informatii suplimentare ne puteti contacta la email: office@ceds.ro sit el 021 33 20 907
Anexăm prezentei: (descarca)documentaţia de selecţie şi (descarca)caietul de sarcini. 


Anunț recrutare - Asistent Manager - Proiect ID 131231


Primăria Șoldanu în parteneriat cu Asociaţia Centrul pentru Educaţie şi Dezvoltare Sociala şi Primăria Vasilați implementează proiectul „Sustenabilitate în zone rurale prin dezvoltare de competențe și formare în ocupați cu cerere pe piața muncii regională pentru persoane din mediul rural din Regiunea Sud-Muntenia" (ID 131231) cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013 - Investeşte în oameni!, Axa prioritară 5 „ Promovarea măsurilor active de ocupare", Domeniul major de intervenţie 5.2 „Promovarea sustenabilităţii pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce priveşte dezvoltarea resurselor umane şi ocuparea forţei de muncă".

În cadrul proiectului Sustenabilitate în zone rurale prin dezvoltare de competențe și formare în ocupați cu cerere pe piața muncii regională pentru persoane din mediul rural din Regiunea Sud-Muntenia Asociația Centrul pentru Educație și Dezvoltare Socială recrutează 1 Asistent Manager.

Descrierea postului - Asistent Manager

- asigură asistenţa directă şi legătura între managerul de proiect şi echipa de implementare a Partenerului Asociaţia Centrul pentru Educaţie şi Dezvoltare Sociala;
- asigură asistența directă și legătura cu ceilalți Parteneri din cadrul proiectului;
- analizează şi compară în permanenţă realizarea activităţilor din proiect cu respectarea strictă a graficului propus prin proiect;
- verifică, în mod constant, respectarea întocmai a prevederilor Contractului de Finanţare;
- pregăteşte și diseminează formularistica şi documentele tip necesare desfăşurării activităţilor proiectului, .
- centralizează rapoartele de progres tehnic de la responsabilii cu implementarea activitatilor și participă la elaborarea rapoartelor parţiale și finale către Autoritatea finanțatoare;
- menține relațiile de comunicare (în scris, telefonic, fax, e-mail) cu partenerii, AMPOSDRU/ OIR POSDRU Sud Muntenia și părți terțe cu implicare în implementarea proiectului; 
- participă la şedinţele periodice ale echipei de proiect și la întâlnirile de lucru ale partenerilor;
- implementează activitatiile delegate de Managerul de proiect.

Condiţii de participare:
- Absolvent studii universitare;
- Capacitate de utilizare a tehnologiei informaţiei - Microsoft Office;
- Experiență profesională de minim 1 an;
- Abilităţi de relaţionare şi comunicare.


Aplicaţia constă în trimiterea documentelor enumerate mai jos la adresa de e-mail office@ceds.ro
- unui CV Europass în limba română 
- a unei scrisoari de intenţie de maxim o pagină, în format electronic (word)
- copii scanate a diplomelor şi certificatelor obţinute
- copie scanată a CI

Vă rugăm să transmiteți dosarul de candidatură pe email office@ceds.rocu precizarea la Subject - "Aplicație pentru poziția de Asistent Manager proiect ID 131231„ sau sa il depuneti in format fizic la sediul CEDS din Strada Alexandra Balasanu nr. 8A, sector 4, Bucuresti.

Data limită pentru transmiterea aplicaţiilor pentru poziţia de Asistent Manager este 15 septembrie 2014, ora 18.00

Concursul constă în interviu care se va desfăşura la sediul Asociației Centrul pentru Educație și Dezvoltare Socială în data de 18 septembrie 2014, începând cu orele 10.00. Doar persoanele selectate pentru interviu vor fi contactate prin email sau telefonic.


Anunt recrutare -Asistent Manager - Proiect POSDRU/138/5.2/G/132486

Primăria Curcani în parteneriat cu Asociaţia Centrul pentru Educaţie şi Dezvoltare Sociala şi Primăria Ulmeni implementează proiectul „Noi resurse de accesare a pieţei muncii pentru persoane din mediul rural din Regiunea Sud-Muntenia, Calarasi" (ID 132486) cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013 - Investeşte în oameni!, Axa prioritară 5 „ Promovarea măsurilor active de ocupare", Domeniul major de intervenţie 5.2 „Promovarea sustenabilităţii pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce priveşte dezvoltarea resurselor umane şi ocuparea forţei de muncă".

În cadrul proiectului Noi resurse de accesare a pieţei muncii pentru persoane din mediul rural din Regiunea Sud-Muntenia, Calarasi Asociația Centrul pentru Educație și Dezvoltare Socială recrutează 1 Asistent Manager.

Descrierea postului - Asistent Manager

- asigură asistenţa directă şi legătura între managerul de proiect şi echipa de implementare a Partenerului Asociaţia Centrul pentru Educaţie şi Dezvoltare Sociala;
- asigură asistența directă și legătura cu ceilalți Parteneri din cadrul proiectului;
- analizează şi compară în permanenţă realizarea activităţilor din proiect cu respectarea strictă a graficului propus prin proiect;
- verifică, în mod constant, respectarea întocmai a prevederilor Contractului de Finanţare;
- pregăteşte și diseminează formularistica şi documentele tip necesare desfăşurării activităţilor proiectului, .
- centralizează rapoartele de progres tehnic de la responsabilii cu implementarea activitatilor și participă la elaborarea rapoartelor parţiale și finale către Autoritatea finanțatoare;
- menține relațiile de comunicare (în scris, telefonic, fax, e-mail) cu partenerii, AMPOSDRU/ OIR POSDRU Sud Muntenia și părți terțe cu implicare în implementarea proiectului; 
- participă la şedinţele periodice ale echipei de proiect și la întâlnirile de lucru ale partenerilor;
- implementează activitatiile delegate de Managerul de proiect.

Condiţii de participare:
- Absolvent studii universitare;
- Capacitate de utilizare a tehnologiei informaţiei - Microsoft Office;
- Experiență profesională de minim 1 an;
- Abilităţi de relaţionare şi comunicare.


Aplicaţia constă în trimiterea documentelor enumerate mai jos la adresa de e-mail office@ceds.ro
- unui CV Europass în limba română 
- a unei scrisoari de intenţie de maxim o pagină, în format electronic (word)
- copii scanate a diplomelor şi certificatelor obţinute
- copie scanată a CI


Vă rugăm să transmiteți dosarul de candidatură pe email office@ceds.ro cu precizarea la Subject - "Aplicație pentru poziția de Asistent Manager proiect ID 132486„ sau sa il depuneti in format fizic la sediul CEDS din Strada Alexandra Balasanu nr. 8A, sector 4, Bucuresti.

Data limită pentru transmiterea aplicaţiilor pentru poziţia de Asistent Manager este 15 septembrie 2014, ora 18.00

Concursul constă în interviu care se va desfăşura la sediul Asociației Centrul pentru Educație și Dezvoltare Socială în data de 18 septembrie 2014, începând cu orele 10.00. Doar persoanele selectate pentru interviu vor fi contactate prin email sau telefonic.

Anunt recrutare formatori

ASOCAȚIA CENTRUL PENTRU EDUCAȚIE ȘI DEZVOLTARE SOCIALĂ lansează un proces de selecție pentru poziția de expert formare în ocupațiile de brutar (Cod nomenclator 7412.1.1), măcelar (Cod nomenclator 7411.1.2), lucrător în construcții (Cod nomenclator 7122.1.3), Operator confecţioner industrial (Cod nomenclator 8263.1.1) în cadrul proiectului „Noi resurse de accesare a pietei muncii pentru persoane din mediul rural din regiunea Sud-Muntenia, Calarasi" finanțat din Fondul Social European POSDRU/138/5.2/G/132486 Programul Operațional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 - 2013, Axa prioritară nr. 5 „Promovarea măsurilor active de ocupare", Domeniul major de intervenție 5.2 „Promovarea sustenabilităţii pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce priveşte dezvoltarea resurselor umane şi ocuparea forţei de muncă".
Descrierea postului:
Formator în cadrul unui program de formare profesională aferent ocuațiilor de brutar (Cod nomenclator 7412.1.1), măcelar (Cod nomenclator 7411.1.2), lucrător în construcții (Cod nomenclator 7122.1.3), Operator confecţioner industrial (Cod nomenclator 8263.1.1) organizate în perioada septembrie - ianuarie în localitățile Șoldanu sau Vasilați (jud. Călărași) și în locațiile de practică din județul Călărași sau București. O persoană va fi selectată pentru a fi formator doar în una din ocupațiile menționate. 
Grupul ţintă este format din persoane ocupate în agricultura de subzistență, persoane inactive, persoane aflate în căutarea unui loc de muncă sau șomeri.
Formatorii selectaţi vor realiza următoarele activităţi legate de programul de formare profesională:
- Organizarea întregului proces de formare profesională în colaborare cu partenerii care implementează proiectul;
- Elaborarea suportului de curs ce va fi distribuit participanţilor la programul de formare profesională;
- Elaborarea programei de pregătire a cursului de inițiere profesională aferentă ocupației pentru care va fi selectat formatorul;
- Elaborarea instrumentelor ce vor fi folosite în cadrul formării (prezentări, exerciţii/studii de caz, materiale adiţionale);
- Elaborarea agendei de curs şi a planului de lecţii;
- Elaborarea testelor intermediare şi finale de evaluare a participanţilor;
- Furnizarea sesiunilor de formare şi colectarea feed-back-ului din partea participanţilor;
- Supervizarea și organizarea sesiunilor de formare practică a participanților;
- Menținerea legăturii cu compania/firma unde vor avea loc sesiunile de pregătire practică;
- Evaluarea programului de formare;
- Colectarea tabelelor de prezență a beneficiarilor;
- Realizarea altor activități necesare derulării cu succes a programului de formare profesională și a proiectului (rapoarte de activitate, minute, etc.).
Cerinţe:
- Studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă, studii care au relevanta pentru programul de formare profesionala;
- Certificare ca formator
- Experienţă profesională ca formator/lector în domeniu este un plus
- Experienţă profesională în domeniul ocupației
- Experienţă în proiectarea şi realizarea suportului de curs şi a materialelor de prezentare
- Disponibilitatea de a se deplasa în locaţiile selectate pentru instruire 
- Capacitatea de a utiliza metode interactive şi de a le adapta la caracteristicile grupului ţintă
- Capacitate de relaţionare şi comunicare interpersonală.
Persoanele interesate sunt rugate să transmită următoarele documente:
- Curriculum Vitae în formatEuropass în limba română
- Scrisoare de intenţie 
- Certificate
- Atestate
- Diplome
- Alte acte relevante pentru disciplina predată: adeverinţe, recomandări, contracte de muncă, convenţii, etc.


Scrisoarea de intenţie va expune motivele interesului pentru poziţia de formator pentru programul de formare profesională derulat în cadrul proiectului „Noi resurse de accesare a pietei muncii pentru persoane din mediul rural din regiunea Sud-Muntenia, Calarasi" finanțat din Fondul Social European POSDRU/138/5.2/G/132486, menţionându-se în mod explicit ocupația pentru care dorește să aplice ca formator și disponibilitatea pentru deplasări în locaţiile precizate pentru instruire (sau, dacăeste cazul, menţionarea locaţiilor pentru care este disponibil).


Documentele vor fi transmise până la data de 10.09.2014, ora 17:00, la adresa de e-mail office@ceds.ro sau se vor preda la sediul Asociații CEDS din Bucureşti, Str. Alexandru Bălaşanu, Nr. 8A, Sect. 4, cod poştal 040287.
Doar candidaţii selectaţi pentru interviu vor fi contactaţi.


Procesul de recrutare şi selecţie formatori se bazeazăpe următoarele principii:
-Şanse egale: procesul de recrutare/selecţie nu va permite/încuraja discriminări de sex, naţionalitate, apartenenţă etnică sau religioasă. Singurele criterii vor fi cele legate de performanţă;
- Confidenţialitate: aplicaţiile candidaţilor, informaţiile oferite de către aceştia, sunt supuse rigorilor principiului confidenţialităţii;
- Obiectivitate: decizia se stabileşte în cadrul Comisiei desemnate, se bazează pe criteriile de selecţie stabilite şi este demonstrabilă prin înregistrări.


Anunt recrutare formatori

ASOCAȚIA CENTRUL PENTRU EDUCAȚIE ȘI DEZVOLTARE SOCIALĂ lansează un proces de selecție pentru poziția de expert formare în ocupațiile de brutar (Cod nomenclator 7412.1.1), măcelar (Cod nomenclator 7411.1.2), lucrător în construcții (Cod nomenclator 7122.1.3), Operator confecţioner industrial (Cod nomenclator 8263.1.1) în cadrul proiectului „Sustenabilitate in zone rurale prin dezvoltare de competente si formare in ocupatii cu cerere pe piața muncii regională pentru persoane din mediul rural, regiunea Sud-Muntenia" finanțat din Fondul Social European POSDRU/138/5.2/G/131231 Programul Operațional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 - 2013, Axa prioritară nr. 5 „Promovarea măsurilor active de ocupare", Domeniul major de intervenție 5.2 „Promovarea sustenabilităţii pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce priveşte dezvoltarea resurselor umane şi ocuparea forţei de muncă".

Descrierea postului:
Formator în cadrul unui program de formare profesională aferent ocuațiilor de brutar (Cod nomenclator 7412.1.1), măcelar (Cod nomenclator 7411.1.2), lucrător în construcții (Cod nomenclator 7122.1.3), Operator confecţioner industrial (Cod nomenclator 8263.1.1) organizate în perioada septembrie - ianuarie în localitățile Șoldanu sau Vasilați (jud. Călărași) și în locațiile de practică din județul Călărași sau București. O persoană va fi selectată pentru a fi formator doar în una din ocupațiile menționate.
Grupul ţintă este format din persoane ocupate în agricultura de subzistență, persoane inactive, persoane aflate în căutarea unui loc de muncă sau șomeri.

Formatorii selectaţi vor realiza următoarele activităţi legate de programul de formare profesională:
- Organizarea întregului proces de formare profesională în colaborare cu partenerii care implementează proiectul;
- Elaborarea suportului de curs ce va fi distribuit participanţilor la programul de formare profesională;
- Elaborarea programei de pregătire a cursului de inițiere profesională aferentă ocupației pentru care va fi selectat formatorul;
- Elaborarea instrumentelor ce vor fi folosite în cadrul formării (prezentări, exerciţii/studii de caz, materiale adiţionale);
- Elaborarea agendei de curs şi a planului de lecţii;
- Elaborarea testelor intermediare şi finale de evaluare a participanţilor;
- Furnizarea sesiunilor de formare şi colectarea feed-back-ului din partea participanţilor;
- Supervizarea și organizarea sesiunilor de formare practică a participanților;
- Menținerea legăturii cu compania/firma unde vor avea loc sesiunile de pregătire practică;
- Evaluarea programului de formare;
- Colectarea tabelelor de prezență a beneficiarilor;
- Realizarea altor activități necesare derulării cu succes a programului de formare profesională și a proiectului (rapoarte de activitate, minute, etc.).
Cerinţe:
- Studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă, studii care au relevanta pentru programul de formare profesionala;
- Certificare ca formator obtinuta in urma unui curs acreditat de formare profesionala recunoscut pe teritoriul Romaniei.
- Experienţă profesională ca formator/lector în domeniu este un plus
- Experienţă profesională în domeniul ocupației
- Experienţă în proiectarea şi realizarea suportului de curs şi a materialelor de prezentare
- Disponibilitatea de a se deplasa în locaţiile selectate pentru instruire 
- Capacitatea de a utiliza metode interactive şi de a le adapta la caracteristicile grupului ţintă
- Capacitate de relaţionare şi comunicare interpersonală.
Persoanele interesate sunt rugate să transmită următoarele documente:
- Curriculum Vitae în formatEuropass în limba română
- Scrisoare de intenţie 
- Certificate
- Atestate
- Diplome
- Alte acte relevante pentru disciplina predată: adeverinţe, recomandări, contracte de muncă, convenţii, etc.

Scrisoarea de intenţie va expune motivele interesului pentru poziţia de formator pentru programul de formare profesională derulat în cadrul proiectului „Sustenabilitate in zone rurale prin dezvoltare de competente si formare in ocupatii cu cerere pe piața muncii regională pentru persoane din mediul rural, regiunea Sud-Muntenia", POSDRU/138/5.2/G/131231, menţionându-se în mod explicit ocupația pentru care dorește să aplice ca formator și disponibilitatea pentru deplasări în locaţiile precizate pentru instruire (sau, dacăeste cazul, menţionarea locaţiilor pentru care este disponibil).

Documentele vor fi transmise până la data de 8.09.2014, ora 10:00, la adresa de e-mail office@ceds.ro sau recrutare@ceds.ro sau se vor preda la sediul Asociații CEDS din Bucureşti, Str. Alexandru Bălaşanu, Nr. 8A, Sect. 4, cod poştal 040287.
Doar candidaţii selectaţi pentru interviu vor fi contactaţi.

Procesul de recrutare şi selecţie formatori se bazeazăpe următoarele principii:
-Şanse egale: procesul de recrutare/selecţie nu va permite/încuraja discriminări de sex, naţionalitate, apartenenţă etnică sau religioasă. Singurele criterii vor fi cele legate de performanţă;
- Confidenţialitate: aplicaţiile candidaţilor, informaţiile oferite de către aceştia, sunt supuse rigorilor principiului confidenţialităţii;
- Obiectivitate: decizia se stabileşte în cadrul Comisiei desemnate, se bazează pe criteriile de selecţie stabilite şi este demonstrabilă prin înregistrări.


 

Bucuresti, 20 iulie 2014

Anunţ recrutare Expert de Informare, Consiliere şi Mediere care îşi desfăşoară activitatea în cadrul centrului de Informare,

Consiliere şi Mediere din localitatea Ulmeni, jud. Călăraşi


Asociaţia Centrul pentru Educaţie şi Dezvoltare Socială lansează un proces de selecţie în cadrul proiectului POSDRU/138/5.2/132486 Noi resurse de accesare a pieţei muncii pentru persoane din mediul rural din Regiunea Sud-Muntenia, Călăraşi finanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 Investeşte în oameni! Axa prioritară 5 „Promovarea măsurilor active de ocupare", Domeniul major de intervenţie 5.2 „Promovarea sustenabilităţii pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce priveşte dezvoltarea resurselor umane şi ocuparea forţei de muncă" a unui Expert de Informare, Consiliere şi Mediere care să îşi desfăşoare activitatea în cadrul centrului de informare, consiliere şi mediere din localitatea Ulmeni, jud Călăraşi.

Descrierea postului

Expertul de Informare, Consiliere şi Mediere realizează următoarele activităţi în cadrul proiectului Noi resurse de accesare a pieţei muncii pentru persoane din mediul rural din Regiunea Sud-Muntenia, Călăraşi :

- pregăteşte materialele suport pentru derularea sesiunilor de informare, consiliere şi mediere, precum fişa de consiliere, chestionar pentru analiza nevoii de formare, formular pentru orientare profesională
- susţine programul de informare, consiliere şi mediere cu benefiarii proiectului din localitatea Ulmeni, jud. Călăraşi
- realizează planuri individuale de mediere conform profilului beneficiarilor proiectului

Cerinţe obligatorii:

- experienţă în muncă de minim 3 ani
- absolvent studii superioare
- deţine Certificat CNFPA de Formator

Dosarul de candidatură va cuprinde următoarele documente:
- CV format Europass în limba română cu menţiunile locului de munca vizat
- Scrisoare de intenţie
- Diplome şi certificări conform menţiunilor din CV

Persoanele interesate pot trimite cv-ul şi cerificările aferente specificate la Cerinţe obligatorii şi Dosarul de candidatură la adresa de e-mail office@ceds.ro până la data de 28 iulie 2014.
Interviurile vor avea loc în perioada 30-31 iulie 2014 şi vor fi susţinute numai cu persoanele selectate pentru interviu.

Asociaţia Centrul pentru Educaţie şi Dezvoltare Socială este un angajator care asigură oportunități egale, pentru care apartenenţa etnică, genul, apartenenţa rasială, orientarea sexuală, dizabilitatea sau orice alt criteriu similar nu va constitui o cauză de excludere a vreunui candidat. Persoanele aparţinând vreunui grup vulnerabil sunt încurajate să candideze.

 

Bucuresti, 20 iulie 2014

Anunţ recrutare Expert de Informare, Consiliere şi Mediere care îşi desfăşoară activitatea în cadrul centrului de Informare, Consiliere şi Mediere din localitatea Curcani, jud. Călăraşi


Asociaţia Centrul pentru Educaţie şi Dezvoltare Socială lansează un proces de selecţie în cadrul proiectului POSDRU/138/5.2/132486 Noi resurse de accesare a pieţei muncii pentru persoane din mediul rural din Regiunea Sud-Muntenia, Călăraşi finanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 Investeşte în oameni! Axa prioritară 5 „Promovarea măsurilor active de ocupare", Domeniul major de intervenţie 5.2 „Promovarea sustenabilităţii pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce priveşte dezvoltarea resurselor umane şi ocuparea forţei de muncă" a unui Expert de Informare, Consiliere şi Mediere care să îşi desfăşoare activitatea în cadrul centrului de informare, consiliere şi mediere din localitatea Curcani, jud Călăraşi.

Tipul postului: Expert pe termen lung

Descrierea postului

Expertul de Informare, Consiliere şi Mediere realizează următoarele activităţi în cadrul proiectului Noi resurse de accesare a pieţei muncii pentru persoane din mediul rural din Regiunea Sud-Muntenia, Călăraşi :

- pregăteşte materialele suport pentru derularea sesiunilor de informare, consiliere şi mediere, precum fişa de consiliere, chestionar pentru analiza nevoii de formare, formular pentru orientare profesională
- susţine programul de informare, consiliere şi mediere cu benefiarii proiectului din localitatea Curcani, jud. Călăraşi
- realizează planuri individuale de mediere conform profilului beneficiarilor proiectului
Cerinţe obligatorii:

- experienţă în muncă de minim 3 ani
- absolvent studii superioare
- deţine Certificat CNFPA de Formator

Dosarul de candidatură va cuprinde următoarele documente:
- CV format Europass în limba română cu menţiunile locului de munca vizat
- Scrisoare de intenţie
- Diplome şi certificări conform menţiunilor din CV

Persoanele interesate pot trimite cv-ul şi cerificările aferente specificate la Cerinţe obligatorii şi Dosarul de candidatură la adresa de e-mail office@ceds.ro până la data de 28 iulie 2014.
Interviurile vor avea loc în perioada 30-31 iulie 2014 şi vor fi susţinute numai cu persoanele selectate pentru interviu.

Asociaţia Centrul pentru Educaţie şi Dezvoltare Socială este un angajator care asigură oportunități egale, pentru care apartenenţa etnică, genul, apartenenţa rasială, orientarea sexuală, dizabilitatea sau orice alt criteriu similar nu va constitui o cauză de excludere a vreunui candidat. Persoanele aparţinând vreunui grup vulnerabil sunt încurajate să candideze.


 

Bucuresti, 27 septembrie 2013

ANUNT

Asociatia Centrul pentru Educatie si Dezvoltare Sociala - CEDS lansează un proces de selectie pentru pozitia de expert evaluator extern în cadrul proiectului "Accesul tinerilor romi in invatamantul superior".

 

Tipul postului: Expert pe termen scurt

Durata: 80 ore în perioada 10 - 31 Octombrie 2013

Descrierea postului:

Expertul recrutat va realiza următoarele activităti:

-Analiza impactului proiectului "Accesul tinerilor romi in invatamantul superior".

-Evaluarea managementului, a implementarii si rezultatelor proiectului

-Analizarea documentelor tehnice ale proiectului

-Realizarea de interviuri cu beneficiarii, cu resursele umane din cadrul proiectului, precum si alti actori implicati in implementarea proiectului

-Redactarea raportului de evaluare in limba engleza si limba romana.

Cerinte:

-Abilitati avansate de analiza, sinteza si redactare de rapoarte de evaluare clare.

-Bune cunoștinte de operare calculator (Word și Excel);

-Cunoasterea  limbii romane si a limbii engleze - scris si vorbit nivel avansat;

-Minim studii superioare absolvite cu diploma de masterat in Stiinte Sociale, Drept, Relatii Intrenationale sau alte domenii similare.

-Experienta specifica de minim 5  ani in domeniul evaluarii de proiecte educationale si de 3 ani proiecte educationale pentru elevii romi.

-Prin "experienta profesionala in evaluarea de proiecte: minim 5 ani" se intelege activitatea de evaluare a impactuluipentru proiecte educationale finantate de UNICEF, UNDP, Banca Mondiala, Roma Education Fund, Open Society Institute sau Guvernul Romaniei.

Dosarul de candidatură va cuprinde următoarele documente:

-Curriculum Vitae în format Europass în limba română si engleza;

-Scrisoare de intentie în care se vor preciza documentele relevante care atestă experienta în domeniile mentionate mai sus.

Persoanele interesate sunt rugate să trimită dosarul de candidatură pană la data de07.10.2013, la adresa de e-mail office@ceds.ro, persoană de contact Tatiana Covaci, asistent proiect. Vă rugam să mentionati la Subject - "Aplicatie pentru pozitia de Expert evaluator extern". Doar candidatii selectati pentru interviu vor fi contactati.

Asociatia CEDS este un angajator care asigură oportunităti egale, unde apartenenta etnică, genul, apartenenta rasială, orientarea sexuală, dizabilitatea sau orice alt criteriu similar nu va constitui o cauză de excludere a vreunui candidat. Persoanele cu experinata in lucru cu grupurile vulnerabile si/sau care provin dintr-un grup vulnerabil sunt încurajate să candideze.


20.12.2012

ANUNȚ RECRUTARE MENTORI

Fundația Roma Education Fund Romania (REF Romania) în parteneriat cu Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretul şi Sportului, Centrul de Resurse pentru Comunităţile de Romi, Asociația Centrul Rromilor "Amare Rromentza", Centrul pentru Educaţie şi Dezvoltare Socială și Roma Education Fund implementează proiectul "Oportunități egale în educație pentru o societate incluzivă" (ID 60443) cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013 - Investeşte în oameni!, Axa prioritară 2 „Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii", Domeniul major de intervenţie 2.2 „Prevenirea şi corectarea părăsirii timpurii a şcolii".

Partenerul Centrul pentru Educatie si Dezvoltare Sociala (CEDS)  - recrutează mentori pentru regiunea   Sud-Muntenia în şcolile din urmatoarele localitati:

 • Bolintin Vale (jud. Giurgiu),

 • Budesti si Nana (jud. Calarasi),

 • Traian (jud. Ialomita)  

Descrierea postului :

-       Mentorul este persoana care motivează elevul în continuarea studiilor, conştientizează elevii mentoraţi şi părinţii acestora despre importanţa şcolii, având un rol semnificativ în prevenirea absenteismului şi abandonului şcolar (elevii mentorați provin din grupuri vulnerabile, majoritatea fiind de etnie romă);

-Încurajează valorizarea educației  și promovarea unor modele de succes datorat unui traseu educațional și/sau profesional adecvat;

-Facilitează relaţia şcoală-părinţi asigurându-se de implicarea părinţilor în viaţa şcolară  a elevilor mentoraţi;

-Menţine permanent legătura cu elevul mentorat, prin sesiuni individuale şi sesiuni de grup la care vor participa toţi elevii mentoraţi aflaţi în responsabilitatea mentorului;

- Monitorizează frecvența și participarea școlară a elevilor mentorați și propune soluții de îmbunatățire a succesului școlar a acestora;

-Perioada de contractare va fi 15 ianuarie 2013 - 28 februarie 2013 cu  norma parțială.

Cerințe:

-Să fie cel puţin absolvent de liceu, înscris la facultate/ studii postliceale sau absolvent de învăţământ superior/ studii postliceale;

-Constituie avantaj proveniența dintr-un mediu social similar cu elevii care vor fi alocaţi pentru mentorat;

-Să fie o persoană respectată de către comunitatea din care face parte;

- Să aibă reputaţia de persoană care a reuşit în comunitatea din care provine şi/sau în mediul său profesional;

-Să aibă disponibilitate de timp pentru efectuarea şedinţelor de mentorat şi activităţilor complementare aferente poziţiei de mentor în cadrul proiectului;

-Experiență de lucru cu școlile și cu comunitățile de romi prezintă avantaj;

-Atenție la detalii, capacitate de planificare și organizare;

-Cunoștințe de operare calculator și posibilitatea accesării internetului;

-Bune abilități de comunicare în limba romană, scris și verbal (cunoașterea limbii romani constituie avantaj)

Pentru a candida la postul de mentor în cadrul proiectului, persoanele interesate vor realiza şi înainta un dosar care va cuprinde următoarele:

 1. Curriculum Vitae în format Europass în limba română;

 2. Copii după actele de studii (diplomă de bacalaureat sau diplomă de licenţă);

 3. Adeverinţă de student (dacă este cazul);

 4. O scrisoare de motivație în care să detalieze motivele pentru care doreşte să devină mentor şi avantajele pe care consideră că le prezintă pentru această poziţie;

 5. Datele de contact (telefon, e-mail) a 2 persoane care pot da referinţe cu privire la parcursul educaţional şi/sau profesional, precum şi la reputaţia/probitatea sa morală. Aceste persoane pot fi contactate pentru referințe de către Comisia de Selecție.

Persoanele interesate sunt rugate sa trimită dosarul de candidatură pană la data de 9 ianuarie 2013, la următoarele date de contact, în funcție de regiunea/județul pentru care aplica:

Centrul  pentru Educatie si Dezvoltare Sociala - email:  office@ceds.ro  , persoana de contact: Cristina Lunca, Secretara, tel: 021 33 20 907 sau 0784 14 14 17.

Vă rugăm să transmiteți dosarul de candidatură scanat pe email cu precizarea la Subiect"Aplicație pentru poziția de mentor în județul X„.

Fundatia Roma Education Fund Romania și partenerii regionali au o politică de angajare bazată pe merit și pe egalitate de șanse. Candidații romi și femeile sunt incurajați să aplice.


 

04.08.2012

ASOCIATIA "CENTRUL PENTRU EDUCAŢIE SI DEZVOLTARE SOCIALĂ", in calitate de Achizitor, anunta lansarea unei prospectari de piata pentru achizitionarea de servicii de transport rutier (cod CPV 60100000-9 - servicii de transport rutier) pentru participantii din Regiunea Sud - Muntenia la taberele scolare de vara de la Sinaia, din perioada 12 - 17.08.2012.

Achizitia se realizeaza in cadrul contractului de finantare POSDRU/91/2.2/S/60443 POSDRU/91/2.2/S/55876 pentru proiectul "Oportunităţi egale în educaţie pentru o societate incluzivă", incheiat in cadrul Programului Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Axa Prioritara 2 „Corelarea învatarii pe tot parcursul vietii cu piata muncii", Domeniul Major de Interventie 2.2 „Prevenirea si corectarea parasirii timpurii a scolii".

Criteriul de atribuire a contractului este "pretul cel mai scazut", cu respectarea cerintelor documentatiei de atribuire.

Oferta va fi trimisa prin e-mail la adresele valentina.gheoca@romaeducationfund.ro ,office@ceds.ro sau se va depune in hard copy la punctul de lucru al  Asociatiei "Centrul pentru Educatie si Dezvoltare Sociala" din Str. Mosoaia, nr. 60, et 1, ap 1, sect 4, Bucuresti, pana la data de 08.08.2012, ora 16.00.

Pentru informatii suplimentare legate de procedura de achizitie, persoana de contact este d-ra Valentina Gheoca, telefon: 0723 041 696, e-mail:valentina.gheoca@romaeducationfund.ro

Documentatia de atribuire poate fi descarcata aici.


23.07.2012

Asociatia Centrul pentru Educatie si Dezvoltare Sociala- CEDS, cu sediul social in Str. Sura Mare, nr.1, Bl 1B, Sc 1, et 1, ap 6, sect 4, Bucuresti, in calitate de Achizitor, lanseaza prezentul anunt de participare cu oferta la procedura competitiva pentru atribuirea contractului de " Servicii de organizare tabere de vara pentru scolarii din Regiunea Sud-Muntenia" - Cod CPV 55243000-5 Servicii de tabere de copii.Achizitia se realizeaza in cadrul contractului de finantare POSDRU/91/2.2/S/60443 pentru proiectul "Oportunităţi egale în educaţie pentru o societate incluzivă",  incheiat in cadrul Programului Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Axa Prioritară 2 „Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii", Domeniul Major de Intervenţie 2.2., „Prevenirea şi corectarea părăsirii timpurii a şcolii". Criteriul aplicat pentru stabilirea ofertei câştigătoare este preţul cel mai scăzut. Termenul limită de depunere a ofertelor este 02.08.2012, ora 15:00. Documentatia pentru atribuirea contractului de achizitie este disponibila pe site-ul www.ceds.ro la sectiunea Anunturi  - Achizitii, precum si la sediul Achizitorului.Pentru informatii suplimentare legate de procedura de achizitie, persoana de contact este Valentina-Diana Gheoca, tel:021 200 0603; 0723 041696, e-mail: valentina.gheoca@romaeducationfund.ro

descarca documentatia de atribuire in format word


06.07.2012

Termenul de depunere a ofertelor pentru achizitionarea contractului de " Servicii de organizare tabere de vara pentru scolarii din Regiunea Sud-Muntenia" - Cod CPV 55243000-5 Servicii de tabere de copii, din cadrul proiectului "Oportunitati egale in educatie pentru o societate incluziva" pentru regiunea Sud-Muntenia se prelungeste pana la data de 11.07.2012, orele 17.00 .


22.06.2012

Asociatia Centrul pentru Educatie si Dezvoltare Sociala- CEDS, cu sediul social in Str. Sura Mare, nr.1, Bl 1B, Sc 1, et 1, ap 6, sect 4, Bucuresti, in calitate de Achizitor, lanseaza prezentul anunt de participare cu oferta la procedura competitiva pentru atribuirea contractului de " Servicii de organizare tabere de vara pentru scolarii din Regiunea Sud-Muntenia" - Cod CPV 55243000-5 Servicii de tabere de copii.

 Achizitia se realizeaza in cadrul contractului de finantare POSDRU/91/2.2/S/60443 pentru proiectul "Oportunităţi egale în educaţie pentru o societate incluzivă",  incheiat in cadrul Programului Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Axa Prioritară 2 „Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii", Domeniul Major de Intervenţie 2.2., „Prevenirea şi corectarea părăsirii timpurii a şcolii". Criteriul aplicat pentru stabilirea ofertei câştigătoare este preţul cel mai scăzut. Termenul limită de depunere a ofertelor este 06.07.2012, ora 17:00. Documentatia pentru atribuirea contractului de achizitie este disponibila pe site-ul www.ceds.ro la sectiunea Anunturi  - Achizitii, precum si la sediul Achizitorului. Pentru informatii suplimentare legate de procedura de achizitie, persoana de contact este  dl Vily Bercus, telefon: 021 33 20 907; e-mail:  office@ceds.ro

descarca documentatia


6.03.2012

Asociatia Centrul pentru Educatie si Dezvoltare Sociala, cu sediul social in Str. Sura Mare, nr.1, Bl 1B, Sc 1, et 1, ap 6, sect 4, Bucuresti, in calitate de Achizitor, anunta lansarea unor prospectiuni de piata in vederea achizitionarii de servicii hoteliere si de restaurant necesare pentru o sesiune de schimb de experienta   mentori respectiv profesori din Regiunea Sud - Muntenia  - cod CPV 55100000 - 0 - Servicii hoteliere, de restaurant si de vanzare cu amanuntul pentru urmatoarele perioade:

 • 25-27 martie 2012;

 • 30 martie- 1 aprilie 2102;

Achizitia se realizeaza in cadrul contractului de finantare POSDRU/91/2.2/S/60443 pentru proiectul "Oportunităţi egale în educaţie pentru o societate incluzivă",  incheiat in cadrul Programului Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Axa Prioritară 2 „Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii", Domeniul Major de Intervenţie 2.2., „Prevenirea şi corectarea părăsirii timpurii a şcolii". Criteriul aplicat pentru stabilirea ofertei câştigătoare este preţul cel mai scăzut. Termenul limită de depunere a ambelor ofertelor este 16.03.2012, ora 17:00. Documentatiile pentru atribuirea contractelor de achizitie sunt disponibile pe site-ul www.ceds.ro la sectiunea Anunturi  - Achizitii, precum si la sediul Achizitorului.

Pentru informatii suplimentare legate de procedura de achizitie, persoana de contact - Vily Bercus , telefon: 02133 20 907, e-mail: office@ceds.ro  

descarca documentatia


22.11.2011

Termenul de depunere a ofertelor pentru achizitionarea:

-serviciilor hoteliere si de restaurant necesare pentru o sesiune de schimb de experienta intre mentorii si profesorii SEI din Regiunea Sud - Muntenia  - cod CPV 55100000 - 0 - Servicii hoteliere, de restaurant si de vanzare cu amanuntul
-serviciilor de medicina muncii - cod CPV 85147000-1
-serviciilor de sanatate si securitate in munca - Cod CPV 71317210-8

din cadrul proiectului "Oportunitati egale in educatie pentru o societate incluziva" pentru regiunea Sud-Muntenia se prelungeste pana la data de 23.11.2011, orele 14.00 .


16.10.2011

Asociatia Centrul pentru Educatie si Dezvoltare Sociala, cu sediul in Str. Sura Mare, nr.1, Bl 1B, Sc 1, et 1, ap 6, sect 4, Bucuresti, in calitate de Achizitor, anunta lansarea unor prospectiuni de piata in vederea achizitionarii de urmatoarelor servicii: 
-servicii hoteliere si de restaurant necesare pentru o sesiune de schimb de experienta intre mentorii si profesorii SEI din Regiunea Sud - Muntenia  – cod CPV 55100000 – 0 – Servicii hoteliere, de restaurant si de vanzare cu amanuntul, 
-servicii de medicina muncii – cod CPV 85147000-1
-servicii de sanatate si securitate in munca - Cod CPV 71317210-8
Achizitia se realizeaza in cadrul contractului de finantare POSDRU/91/2.2/S/60443 pentru proiectul “Oportunităţi egale în educaţie pentru o societate incluzivă?,  incheiat in cadrul Programului Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Axa Prioritară 2 „Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii?, Domeniul Major de Intervenţie 2.2., „Prevenirea şi corectarea părăsirii timpurii a şcolii?. Criteriul aplicat pentru stabilirea ofertei câştigătoare este preţul cel mai scăzut. Termenul limită de depunere a ofertelor este 22.11.2011, ora 17:00. Documentatiile pentru atribuirea contractelor de achizitie sunt disponibile pe site-ulwww.ceds.ro la sectiunea Anunturi  - Achizitii, precum si la sediul Achizitorului. 
Pentru informatii suplimentare legate de procedura de achizitie, persoana de contact este d-ra Valentina Gheoca, telefon: 0785 231 928 sau 0723 041 696, e-mail:Valentina.Gheoca@romaeducationfund.ro.  si office@ceds.ro 

Descarca documentatia de atribuire(rar)


03.11.2011

Anunț recrutare formatori pentru schimb experienta

Asociația Centrul pentru Educație și Dezvoltare Socială - CEDS lansează un proces de selecție pentru poziția de formator în cadrul proiectului "Oportunități egale în educație pentru o societate incluzivă" (ID 60443) cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013 - Investeşte în oameni!, Axa prioritară 2 „Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii", Domeniul major de intervenţie 2.2 „Prevenirea şi corectarea părăsirii timpurii a şcolii"

 Descrierea postului:

Formatorii recrutați vor realiza următoarele activități legate de schimbul de experienta pentru mentorii si profesorii de sprijin educaţional intensiv* care au fost angajati în cadrul proiectului pentru regiunea Sud-Muntenia:

-Realizarea suportului şi a planului de desfasurare a schimbului de experienta;

-Realizarea instrumentelelor ce vor fi folosite în cadrul formării (prezentări, exerciții, materiale adiționale, etc);

-Finalizarea agendei de curs și a organizării sesiunilor în cadrului schimbului de experienta;

-Livrarea sesiunii din cadrul schimbului de experienta cu mentorii si a profesorilor de sprijin educaţional din regiunea Sud-Muntenia.

Cerințe:

-Studii superioare in domeniile: ştiintele educaţiei, pedagogie, psihologie, sociologie sau alte științe umane;

-Experiență în elaborarea şi livrarea de cursuri/sesiuni in domeniul educaţiei;

-Constituie un avantaj experiența de formare în domenii cum sunt dezvoltarea de curriculum, metode active de predare, educaţie incluzivă, diversitatea, anti-discriminarea sau educația pentru grupuri vulnerabile cum ar fi copiii romi;

-Cunoștințe foarte bune de operare calculator (Word, Excel, PowerPoint);

-Bune calități pedagogice, atenție la detalii, capacitate de planificare și organizare, bune abilități de coordonare;

-Disponibilitate de timp  pentru planificarea, organizarea şi livrarea sesiunii de formare iniţială a profesorilor de sprijin educaţional.

Persoanele interesate sunt rugate sa trimită Curriculum Vitae în format Europass în limba română pană la data de 17 noiembrie 2011ora 16:00, la adresa de e-mailoffice@ceds.ro sau fax: 021 33 20 907, persoană de contact Tatiana Covaci, asistent regional. Doar candidații selectați pentru interviu vor fi contactați.

Asociația Centrul pentru Educație și Dezvoltare Socială are o politică de angajare bazată pe merit și pe egalitate de șanse. Candidații romi și femeile sunt incurajați să aplice.

*Profesorii de sprijin educaţional intensiv - sunt cadre didactice din şcolile selectate în proiect care vor furniza sesiuni de sprijin educaţional intensiv la limba romana si matematica pentru elevii de clasa a VII-a şi a VIII-a beneficiari ai proiectului.


31.10.2011

ANUNT DE ATRIBUIRE

a contractului de achizitie de servicii de catering pentru sesiunile de sprijin educational intensiv din Regiunea Sud - Muntenia, derulate in cadrul proiectului "Oportunităţi egale în educaţie pentru o societate incluzivă", ID 60443 .

Descarca anuntul in format word


24.10.2011

Termenul de depunere a ofertelor pentru achizitia serviciilor de catering din cadrul proiectului "Oportunitati egale in educatie pentru o societate incluziva" pentru regiunea Sud-Muntenia se prelungeste pana la date de 28.10.2011, orele 14.00 .


12.10.2011

Achizitionare servicii de catering pentru 24 scoli beneficiare in proiectul "Oportunitati egale in educatie pentru o societate incluziva"

Asociatia Centrul pentru Educatiei si Dezvoltare Sociala in calitate de Achizitor, anunta lansarea unei proceduri competitive pentru achizitionarea de servicii de catering pentru 24 scoli beneficiare in proiectul "Oportunitati egale in educatie pentru o societate inclusiva", cod CPV 55524000-9 - Servicii de catering pentru şcoli.

Achizitia se realizeaza in cadrul contractului de finantare POSDRU/91/2.2./S/60443 pentru proiectul "Oportunități egale în educație pentru o societate incluzivă" incheiat in cadrul Programului Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Axa Prioritară 2 „Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii", Domeniul Major de Intervenţie 2.2 „Prevenirea şi corectarea părăsirii timpurii a şcolii".

Criteriul de atribuire a contractului este "pretul cel mai scazut", cu respectarea cerintelor minime de calificare si selectie si a prevederilor Caietului de Sarcini.

Oferta se va depune la sediul Asociatiei Centrul pentru Educatiei si Dezvoltare Sociala din Str. Mosoaia nr. 60, et1, ap 1, sect 4, Bucuresti, pana la data de 25.10.2011 ora 17.00, si va fi intocmita conform documentatiei pentru atribuirea contractului de prestari servicii, care este disponibila in format electronic pe site-ul www.romaeducationfund.ro si www.ceds.ro  la sectiunea Stiri si Evenimente - Achizitii, precum si in hard copy la sediul Achizitorului.

Pentru informatii suplimentare legate de procedura de achizitie, persoana de contact este d-ra Valentina Gheoca, telefon: 0723 041 696, e-mail: Valentina.Gheoca@romaeducationfund.ro . 

Descarca documentatia de atribuire in format word

Despre noi

Adresa: Bucuresti, sector 1, B-dul Dacia, nr. 49, et.4.Ap. 8. interfon 08. Cod postal:010405
Web: www.ceds.ro
Tel. Mobil: 0784141417
Tel/Fax: 0213320907
Email: office@ceds.ro
  Punct reper: Piata Romana, Liceul Virgil Madgearu.
Mijloace transport comun:
Metrou: Piata Romana;
Autobuz: 133, 226: A.S.E.
Troleibuz: 79, 86: A.S.E.

Facebook