Experienta pentru eficienta- Parteneriat regional pentru servicii ocupationale de calitateAsociaţia Centrul pentru Educaţie şi Dezvoltare Socială ( CEDS) anunţă rezultatele proiectului “Experienţă pentru eficienţă – Parteneriat regional pentru servicii ocupaţionale de calitate?, ID 141973, cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.

Proiectul a fost derulat de către Asociaţia Centrul pentru Educaţie şi Dezvoltare Socială           ( CEDS)  în parteneriat cu Municipiul Alba Iulia, Urbasofia, și  Erfap Lazio din Italia

 

OBIECTIVUL GENERAL AL PROIECTULUI

Facilitarea accesului la ocupare durabilă pentru 650  de persoane aparţinând grupurilor vulnerabile din regiunile Sud-Est, Sud-Muntenia, Bucureşti Ilfov şi Centru prin servicii speciale de consiliere şi orientare, precum şi prin programe individualizate de formare profesională, inclusiv calificare şi recalificare.

Proiectul va genera efecte pozitive în ceea ce priveşte angajarea şi menţinerea pe piaţa forţei de muncă a beneficiarilor, corelarea pregatirii profesionale a acestora cu oferta de pe piata, schimbarea atitudinii sociale privind grupul ţintă şi integrarea lor într-un circuit social nediscriminatoriu.

 

OBIECTIVELE SPECIFICE ALE PROIECTULUI

 1. Cresterea gradului de motivaţie şi dezvoltarea stimei  unui număr de 650 de persoane din grupurile vulnerabile, a încrederii în propria lor putere de a depăşi obstacolele fizice şi psihologice şi îmbunătăţirea nivelului de calificare profesională şi experienţa profesională dobândită, prin furnizarea de servicii speciale de consiliere şi orientare profesională şi socială.
 2. Dezvoltarea şi furnizarea unor măsuri integrate şi sustenabile de ocupare, prin programe individualizate de calificare şi recalificare pentru creşterea şi dezvoltarea aptitudinilor şi calificărilor unui număr de 650 de persoane din grupuri vulnerabile
 3. Creşterea gradului de informare şi conştientizare  în scopul schimbării atitudinii sociale privind grupurile vulnerabile pentru 150 de persoane din grupul ţintă: personal al agenţiilor publice/ private care furnizează servicii sociale şi de ocupare grupurilor vulnerabile, al administraţiei publice locale şi al Centrelor de Incluziune Socială şi manageri
 4. Reducerea disfuncţilor sociale prin campanie  de informare asupra importanţei participării la programele de formare, a educării pentru un stil de viaţă sănătos cu prevenirea riscurilor de îmbolnăvire, a necesităţii controalelor medicale regulate pentru cei 800 de participanti ai grupurilor ţintă din proiect.

 

 1. Măsurarea impactului şi eficacităţii măsurilor şi intervenţiilor suport oferite persoanelor supuse riscului de excluziune socială prin intermediul unui studiu care să ilustreze grafic  strategia şi politicile promovate pentru zonele cu polarizare socială puternică.
 2. Facilitarea accesului la ocuparea unor locuri de muncă pentru persoanele aparţinând grupurilor vulnerabile din regiunile de implementare ale proiectului prin transfer transnaţional de bune practici.

 

GRUPUL ŢINTĂ AL PROIECTULUI

Grupul tinta al proiectului a fost format din: femei, persoane de etnie roma, persoane cu dizabilitati, manageri, personal al administratiei publice locale, personal al centrelor de incluziune sociala si personal al agentiilor publice/private care furnizează servicii sociale şi de ocupare grupurilor vulnerabile, in total fiind vorba de 800 de persoane.

ACTIVITĂŢILE PROIECTULUI

 • A0 Managementul general al proiectului
 •  A1 Informare şi publicitate
 •  A2 Crearea a 4 Centre de incluziune socială şi o reţea interregională a acestora
 •  A3 Pregătirea şi derularea sesiunilor de consiliere şi orientare profesională pentru 650 de membri ai grupului ţintă
 •  A4 Dezvoltarea de parteneriate durabile şi schimb de bune practici pentru implementarea programelor de calificare/recalificare
 • A5 Dezvoltarea şi furnizarea unor programe individualizate de calificare şi recalificare pentru 650 de persoane din grupuri vulnerabile şi certificarea a minimum  550 dintre aceştia
 • A6 Organizarea şi desfăşurarea de workshop-uri şi dezbateri în scopul schimbării atitudinii sociale privind grupurile vulnerabile: personal al agenţiilor publice/private care furnizează servicii sociale, al administraţiei publice locale, al Centrelor de Incluziune Socială si manageri;
 •  A7 Realizarea unei campanii de informare asupra importanţei participării la programele de formare, a educării pentru un stil de viaţă sănătos cu prevenirea riscurilor de îmbolnăvire, a necesităţii controalelor medicale regulate;
 •   A8 Elaborarea unui studiu care vizează evaluarea impactului şi eficacităţii măsurilor şi intervenţiilor suport oferite persoanelor supuse riscului de excluziune socială;
 •   A9 Organizarea şi desfăşurarea de evenimente multiplicatoare ale modelelor de bune practici pentru facilitarea accesului la educaţie şi integrarea sau reintegrarea persoanelor vulnerabile pe piaţa muncii;

 A10 Diseminarea rezultatelor programului şi măsurilor post-implementare

 

REZULTATELE PROIECTULUI

Pachetul de lucru 1 – Informare și publicitate

 • 1 site al proiectului realizat si actualizat ori de cat ori este cazul;
 • 1 conferinta lansare proiect;
 • 1 conferinta incheiere proiect;
 • 1 filmulet documentar;
 • Materiale de informare si publicitate dedicate proiectului  - postere, brosuri, pliante, afise.

Pachetul de lucru 2 - Crearea a 4 Centre de incluziune sociala si a unei retele interregionale a acestora

 • 4 centre de incluziune sociala create (cate 1 pe fiecare regiune in care a fost implementat proiectul – Bucuresti-Ilfov, Sud-Muntenia, Sud-Est, Centru)
 • 16 experti angajati in cadrul centrelor.

Pachetul de lucru 3 -Pregatirea si derularea sesiunilor de consiliere

si orientare profesionala CEDS de catre ANC ca furnizor de servicii de orientare si consiliere profesionala

 • 1 metodologie de recrutare a grupului tinta a proiectului
 • Au fost organizate si desfasurate un numar de 65 de sesiuni de  consiliere profesionala in urma carora au fost consiliati un numar de 703 persoane (femei si barbati ).

 

Pacheul de lucru 4 - – Dezvoltarea de parteneriate durabile

 si schimb de bune practice

 • 5 parteneriate incheiate cu 5 actori relevanti pe piata muncii

 

Pachetul de lucru 5 – Dezvoltarea si furnizarea unor programe individualizate de calificare si recalificare

 • Regiunea Bucuresti Ilfov
 • 413 persoane inscrise si participante la curs
 • 401 persoane certificate
 • Regiunea Sud – Est
 • 160 persoane inscrise si participante la curs
 • 153 persoane certificate
 • Regiunea Centru
 • 172 persoane inscrise si participante la curs
 • 169 persoane certificate

Au fost  aprobate si acordate  480 de subventii persoanelor calificate in meseriile de mai sus, in conformitate cu Regulamentul de Acordare a Subventiilor intocmit in cadrul proiectului.

REZULTATELE PROIECTULUI

Regiunea Bucuresti Ilfov si Sud Muntenia

 • Manichiura – Pedichiura (2 grupe) – 46 de persoane inscrise si participante la curs din care 45 de persoane calificatein meseria de manichiurist – pedichiurist
 • Frizer (2 grupe) – 52 de persoane inscrise si participante la curs din care 50 de persoane calificate in meseria de frizer
 • Macelar (4 grupe) – 103 de persoane inscrise si participante la curs din care 103 de persoane calificate in meseria de macelar
 • Bucatar (4 grupe) – 109 de persoane inscrise si participante la curs din care 104 calificate inmeseria de bucatar
 • Ospatar  (2 grupe) -  53 de persoane inscrise si participante la curs din care 49 de persoane calificate in meseria de ospatar
 • Lucrator in Comert (2 grupe) – 50 de persoane inscrise si participante la curs din care 50 de persoane calificate in meseria de lucrator in comert.

Regiunea Centru

 • Agent de securitate (2 grupe) – 48 persoane inscrise si participante la curs din care 48 calificate in meseria de agent de securitate
 • Cofetar – 24 de persoane inscrise si participante la curs din care 24 persoane calificate in meseria de cofetar
 • Lucrator finisor constructii – 24  persoane inscrise si participante la curs din care 24 de persoane calificate in meseria de lucrator finisor constructii
 • Frizer-coafor-manichiurist-pedichiurist (2 grupe) - 50 de persoane inscrise si participante la curs din care 49 persoane calificate in meseria de Frizer-coafor-manichiurist-pedichiurist
 • Lucrator in comert – 24  persoane inscrise si participante la curs din care 24 de persoane calificate in meseria de lucrator in comert

 

 

Regiunea Sud – Est

 • Lucrator in Comert (3 grupe) – 76 de persoane inscrise si participante la curs din care 74 de persoane calificate in meseria de lucrator in comert
 • Transator (3 grupe) – 84 de persoane inscrise si participante la curs din care 79 de peroane calificate in meseria de transator

Au fost acordate subventii persoanelor calificate in meseriile de mai sus, in conformitate cu Regulamentul de Acordare a Subventiilor intocmit in cadrul proiectului.

Pachetul de lucru  6 – organizarea si desfasurarea a 4 workshop-uri si a uni numar de minim 8 dezbateri

 • 4 workshop-uri pregatite si organizate;
 • 4 workshop-uri derulate;
 • 8 dezbateri – urmare acestora au fost realizate 8 strategii locale

Pachetul de lucru 7 –Elaborarea unui studiu si a unor anexe

 • Realizarea unui studiu care vizează evaluarea impactului şi eficacităţii măsurilor şi intervenţiilor suport oferite persoanelor supuse riscului de excluziune socială inclusive a anexelor: PLAN SOCIO-ECONOMIC ZONAL (pe 4 regiuni) , POSTER PLAN (pe 4 regiuni) din care rezulta, din punct de vedere grafic, strategia şi politicile promovate pentru zonele cu polarizare sociala puternica, si ATLASUL  ZONELOR CU RISC MAJOR DE EXCLUZIUNE SOCIALA si DISFUNCTII SOCIALE DE TIP GIS (pe 4 regiuni).

Pachetul de lucru 9 – Organizare si desfasurarea unor evenimente multiplicatoare

 • 4 exemple de bune practici identificate relevante pentru specificul regiunilor de implementare
 • 1 vizita dedicata schimbului de experienta organizata si desfasurata in regiunea partenerului italian P3 – 40 participanti din grupul tinta al proiectului
 • 20 participanti la atelierele de lucru organizate in cadrul proiectului
 • 20 participant la cursurile de formare profesionala

 

Pachetul de lucu 10 – Diseminarea rezultatelor programului si masuri post- implementare

 • Brosura elaborata ce cuprinde rezultatele programului de calificare si recalificare a grupului tinta
 • 1 seminar de prezentare a rezultatelor proiectului la care au participat 50 de persoane

 

 

Despre noi

Adresa: Bucuresti, sector 1, B-dul Dacia, nr. 49, et.4.Ap. 8. interfon 08. Cod postal:010405
Web: www.ceds.ro
Tel. Mobil: 0784141417
Tel/Fax: 0213320907
Email: office@ceds.ro
  Punct reper: Piata Romana, Liceul Virgil Madgearu.
Mijloace transport comun:
Metrou: Piata Romana;
Autobuz: 133, 226: A.S.E.
Troleibuz: 79, 86: A.S.E.

Facebook