“Oportunitati și provocări pentru tinerii romi" (februarie-decembrie 2010)Implementator: CEDS - Centrul  pentru Educației și Dezvoltare Socială

Prin acest proiect ne propunem:

     • să dezvoltăm oportunități pentru tinerii romi în vederea crestereii accesului acestora către  educația superioară

     • să creăm modele  de lucru care să contribuie la diminuarea decalajelor educaționale dintre tineri romi și majoritari; 

     • să facilităm cunoașterea specificului rom, a aspectelor interculturale și de comunicare în vederea îmbunătățirii  metodelor de predare și interacțiune dintre  cadrele didactice  și elevii romi; să implicăm diferiți actori sociali (părinți, educatori, invatatatori, profesori, reprezentanți ai autorittailor publice locale) în vederea identitificarii de soluții pentru reducerea eșecului scolor în rândul elevilor romi și valorizarea educației în rândul comunităților de romi.  

Beneficiari ai proiectului:

     • 100 elevii romi din clasele XII-a și XIII-a  din județul  Călărași beneficiari de pregătire suplimentară pentru finalizarea cu succes a examenului național de bacalaureat;

     • 50 absolvenți romi asistați și consiliați în vederea admiterii în învățământul superior;

     • 30 tineri romi admiși în invatatmntul superior participă la o școala de  vară pentru dezvoltarea abilităților sociale și adaptarea la noul mediu academic;

    • 30 cadre didactice/profesori, diriginți, directori de liceu beneficari ai unui atelier educațional 

    • 100 părinți romi  beneficiari ai sesiunilor de informare și conștientizare privind rolul educației
 
     • 4 comunități de romi și autoritățile locale de care aparțin ele își întăresc relațiile de cooperare în vederea identificării de soluții locale pentru reducerea eșecului școlar

Partener: Inspectoratul Școlar al Județului Călărași

 

 

Despre noi

Adresa: Bucuresti, sector 1, B-dul Dacia, nr. 49, et.4.Ap. 8. interfon 08. Cod postal:010405
Web: www.ceds.ro
Tel. Mobil: 0784141417
Tel/Fax: 0213320907
Email: office@ceds.ro
  Punct reper: Piata Romana, Liceul Virgil Madgearu.
Mijloace transport comun:
Metrou: Piata Romana;
Autobuz: 133, 226: A.S.E.
Troleibuz: 79, 86: A.S.E.

Facebook