“Experienţă pentru eficiență- Parteneriat regional pentru servicii ocupaționale de calitateProiectul organizat în parteneriat cu Municipiul Alba Iulia, Urbasofia, Erfap Lazio şi Asociaţia Centrul pentru Educaţie şi Dezvoltare Socială (CEDS) vizează facilitarea accesului pe piaţa muncii pentru 650  de persoane aparţinând grupurilor vulnerabile din regiunile Sud-Est, Sud-Muntenia, Bucureşti Ilfov şi Centru prin servicii speciale de consiliere şi orientare, precum şi prin programe individualizate de formare profesională, inclusiv calificare şi recalificare. 


Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

1.    Creşterea gradului de motivaţie şi dezvoltarea stimei  unui număr de 650 de persoane din grupurile vulnerabile, a încrederii în propria lor putere de a depăşi obstacolele fizice şi psihologice şi îmbunătăţirea nivelului de calificare profesională şi experienţa profesională dobândită, prin furnizarea de servicii speciale de consiliere şi orientare profesională şi socială.

2.    Dezvoltarea şi furnizarea unor măsuri integrate şi sustenabile de ocupare, prin programe individualizate de calificare şi recalificare pentru creşterea şi dezvoltarea aptitudinilor şi calificărilor unui număr de 650 de persoane din grupuri vulnerabile.

3.    Creşterea gradului de informare şi conştientizare  în scopul schimbării atitudinii sociale privind grupurile vulnerabile pentru 150 de persoane din grupul ţintă: personal al agenţiilor publice/ private care furnizează servicii sociale şi de ocupare grupurilor vulnerabile, al administraţiei publice locale şi al Centrelor de Incluziune Socială şi manageri

4.    Reducerea disfuncţiilor sociale prin campanie  de informare asupra importanţei participării la programele de formare, a educării pentru un stil de viaţă sănătos cu prevenirea riscurilor de îmbolnăvire, a necesităţii controalelor medicale regulate pentru cei 800 de participanţi ai grupurilor ţintă din proiect.

5.    Măsurarea impactului şi eficacităţii măsurilor şi intervenţiilor suport oferite persoanelor supuse riscului de excluziune socială prin intermediul unui studiu care să ilustreze grafic  strategia şi politicile promovate pentru zonele cu polarizare socială puternică.

6.    Facilitarea accesului la ocuparea unor locuri de muncă pentru persoanele aparţinând grupurilor vulnerabile din regiunile de implementare ale proiectului prin transfer transnaţional de bune practici.

Grupul ţintă al proiectului este format din: 650 de persoane din grupuri vulnerabile(femei, persoane de etnie romă, persoane cu dizabilităţi şi tineri care părăsesc sistemul de stat de protecţie a copilului) şi 150 de persoane din agenţii publice/private care furnizează servicii sociale şi de ocupare grupurilor vulnerabile, al administraţiei publice locale, al Centrelor de Incluziune Socială si manageri.

Pe termen lung, proiectul generează efecte pozitive în ceea ce priveşte angajarea şi menţinerea pe piaţa forţei de muncă a beneficiarilor, corelarea pregătirii profesionale a acestora cu oferta de pe piaţa, schimbarea atitudinii sociale privind grupul ţintă şi integrarea lor într-un circuit social nediscriminatoriu.

Proiectul contribuie la creşterea ratei persoanelor care au un loc de muncă stabil şi durabil ca urmare a asistării lor prin activităţi de facilitare a tranziţiei de la sistemul de stat de protecţie a copilului la viaţa activă, precum şi prin activităţi de mediere ocupaţională destinate persoanelor vulnerabile.

Prin activităţile de consiliere socio-profesională şi creşterea accesului la programe de formare profesională, proiectul propune soluţii concrete, personalizate care răspund nevoilor identificate ale grupului-ţintă contribuind la creşterea numărului de persoane vulnerabile (tineri care părăsesc sistemul de stat de protecţie a copilului, persoane cu dizabilităţi, persoane de etnie romă şi femei) care beneficiază de formare profesională.

Despre noi

Adresa: Bucuresti, sector 1, B-dul Dacia, nr. 49, et.4.Ap. 8. interfon 08. Cod postal:010405
Web: www.ceds.ro
Tel. Mobil: 0784141417
Tel/Fax: 0213320907
Email: office@ceds.ro
  Punct reper: Piata Romana, Liceul Virgil Madgearu.
Mijloace transport comun:
Metrou: Piata Romana;
Autobuz: 133, 226: A.S.E.
Troleibuz: 79, 86: A.S.E.

Facebook