“Formarea competenţelor cheie la elevii de liceu în vederea combaterii analfabetismului funcţional? (ID 134669) – Finanţat prin Fondul Social EuropeanObiectivul general al proiectului este susținerea formării sistematice a competențelor cheie pt. 300 elevi din cls. a IX-a și a X-a din ciclul liceal de educație, din 2 unități școlare cu profil tehnic prin organizarea, implementarea și evaluarea eficientă a unui program de stimulare a formării competențelor de comunicare în lb. română și a celor sociale și civice, inclusiv prin resurse și competențe TIC.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

1.Diversificarea și implementarea de oferte educaționale locale, bazate pe abordări extracurriculare nonformale TIC, de predare/învățare-predare centrate pe nivelul de pregătire al elevilor privind formarea competențelor de comunicare în lb. română și a celor sociale și civice, inclusiv prin resurse și competențe TIC, pt. 300 elevi din cls. a IX-a și a X-a din 2 unități școlare cu profil tehnic.

2. Formarea abilităților de cooperare/competiție în rândul elevilor din grupul țintă prin realizarea de proiecte tematice și participarea la competiții cu specific interdisciplinara€“limba și comunicare, educație civică și tehnologie.

3. Dezvoltarea abilităților cadrelor didactice din Comisiile pt. curriculum și Consiliile de Administrație din cele 2 unități școlare partenere în proiect și a elevilor de a utiliza instrumente digitale pt. îmbunătățirea calității învățării școlare și a orientării școlare și profesionale ale elevilor din cele 2 unități școlare.

4. Dezvoltarea de modalități și instrumente coerente de implicare în programe de educație a unor agenți educaționali diverși: părinți, persoane din mediul antreprenorial, centre de cercetare și tehnologii, etc, prin workshop-uri, seminarii, vizite de studiu, în vederea formării de competențe cheie necesare pregătirii elevilor pt. o inserție socio-profesională de calitate.

Grupul ţintă al proiectului este format din: 300 de elevi din clasele a IX-a şi a X-a din învăţământul liceal din 2 unităţi şcolare de profil tehnic din Bucureşti la care se adaugă 10 membri din sistemul naţional de educaţie, respectiv din cadrul personalului de examinare, evaluare şi curriculum în învăţământul preuniversitar şi membri din cadrul personalului cu funcţii de conducere şi membri ai consiliilor de administraţie ale unităţilor de învăţământ preuniversitar din cadrul celor două unităţi şcolare partenere în proiect. Proiectul se adresează nevoilor specifice fiecărei  categorii de membri ai grupului ţintă, atenţia fiind centrată pe categoria „elevi?.

Pe termen lung, proiectul generează efecte pozitive prin organizarea, implementarea și evaluarea unui program de stimulare a dezvoltării competențelor cheie la elevii din cls. a IX-a și a X-a, esențiale pt. dezvoltarea personală, cetățenia activă, incluziunea socială și ocuparea forței de muncă.

Ne  propunem diversificarea și implementarea de oferte educaționale locale, bazate pe abordări extracurriculare nonformale, TIC, de predare/ învățare - predare centrată pe nivelul de pregătire al elevilor privind formarea competențelor de comunicare în limbă română și a celor sociale și civice, inclusiv prin resurse și competențe TIC, pentru 300 de elevi din clasele a IX-a și a X-a din învățământul liceal din 2 unități școlare.

Proiectul vizează și formarea abilităților de cooperare/competiție în rândul elevilor din grupul țintă prin realizarea de proiecte tematice și participarea la competiții cu specific interdisciplinar limbă și comunicare, educație civică și tehnologie. 

De asemenea, se urmăreşte dezvoltarea abilităților cadrelor didactice din Comisiile pentru curriculum și Consiliile de Administrație din cele două unități școlare partenere în proiect și a elevilor de a utiliza instrumente digitale pentru îmbunătățirea calității învățării școlare și a orientării școlare și profesionale ale elevilor.

Proiectul implicăƒși activităţi și instrumente coerente de implicare în programe de educație a unor agenți educaționali diverși: părinți, persoane din mediul antreprenorial, centre de cercetare și tehnologii,  prin workshop-uri, seminarii, vizite de studiu, în vederea formării de competențe cheie necesare pregătirii elevilor pt. o inserție socio-profesională de calitate.

Mai multe detalii despre proiect găsiţi aici.

Despre noi

Adresa: Bucuresti, sector 1, B-dul Dacia, nr. 49, et.4.Ap. 8. interfon 08. Cod postal:010405
Web: www.ceds.ro
Tel. Mobil: 0784141417
Tel/Fax: 0213320907
Email: office@ceds.ro
  Punct reper: Piata Romana, Liceul Virgil Madgearu.
Mijloace transport comun:
Metrou: Piata Romana;
Autobuz: 133, 226: A.S.E.
Troleibuz: 79, 86: A.S.E.

Facebook